Förlängd deadline: FSMK:s avhandlingspris

FSMKs avhandlingspris för bästa avhandling 2015/2016.

Förlängd deadline till den 18. 1 2017!

FSMK:s styrelse har beslutat att förlänga deadline för nomineringar till måndagen den 18 januari 2017.

Nominera de bästa avhandlingarna i MKV eller journalistik till FSMKs avhandlingspris.

Avhandlingen ska vara framlagd och godkänd efter den 5 januari 2015 och senast i december 2016. Avhandlingar som har nominerats tidigare kan inte nomineras igen.

Prisutdelning sker i samband med FSMK-dagarna i Göteborg 15-16 maj 2017.

Handledare, opponent, examinator, betygsnämndsledamot eller annan kollega kan nominera.

Anvisningar för nomineringsprocessen finns här: http://www.mediekom.se/wp-content/uploads/2016/11/FSMK-avhandlingspris-2017.pdf

Skicka nomineringar till

ylva.ekstrom@im.uu.se

michael.forsman@sh.se

Deadline Ons 18.1 2017