Anställningar i Uppsala

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet har en ledig tillfällig deltidstjänst som lektor i organisationskommunikation. Denna tjänst omfattar undervisning på grund- och masternivå samt handledning av uppsatser, främst inom området organisationskommunikation men områden som också omfattas är Corporate- och strategisk och kommunikation. Den sökande förväntas ha ansvar för kurser inom dessa fält, men ytterligare områden kan också ingå. Uppgiften innebär ansvar för kurser, kursutveckling, undervisning och administrativt arbete vid institutionen. Den som anställs erbjuds forskning om tid och resurser finns.

Deadline för ansökan: 30 september 2017.

Läs mer om anställningen här: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=165215

 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet har en ledig tillfällig deltidsanställning som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Denna tjänst omfattar arbete med undervisning på grund- och masternivå samt handledning av uppsatser, främst inom områden som mediestudier och/eller journalistik. Den sökande förväntas ha ansvar för kurser inom dessa fält, men ytterligare områden kan också ingå. Uppgiften innebär ansvar för kurser, kursutveckling, undervisning och administrativt arbete vid institutionen. Den som anställs erbjuds forskning om tid och resurser finns.

Deadline för ansökan: 30 september 2017.

Läs mer om utlysningen här: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=165211