En akademi för alla. Makt och jämställdhet i medie- och kommunikationsvetenskapen

Hösten och vintern 2017-2018 har samtal om makt, makthierarkier och genusordning stått högt på den allmänna dagordningen. Inte minst debaclet kring Svenska akademien har visat hur viktigt det är att vi vågar prata öppet om makt i dess olika former för att kunna förändra den verkligheten vi lever i. Den akademiska världen, och medie- och kommunikationsveten-skapen, är naturligtvis inte heller förskonade från makthierarkier varken historiskt eller idag.

För att öppet adressera dessa frågor i vårt eget fält vill Högskolan i Gävle, Stockholms universitet, Södertörns högskola, och Umeå universitet i samarbete med FSMK bjuda in till ett halvdagssymposium på temat: En akademi för alla. Makt och jämställdhet i medie- och kommunikationsvetenskapen

Symposiet bjuder på följande:

En kartläggning av positioner och karriärvägar i dagens medie- och kommunikationsvetenskap.

Ett föredrag med professor i genusvetenskap Liisa Husu om Genus och jämställdhet i akademin: Sverige ur nordiskt och europeiskt perspektiv.

En historisk betraktelse med delar av MKV-ämnets ‘founding mothers’; de kvinnliga forskare och lärare som varit med och byggt upp vårt ämne. Bekräftade deltagare: Ulla Carlsson, Gunilla Jarlbro, Madeleine Kleberg, Karin Becker (fler kan tillkomma).

En vidare diskussion om de olika typer av maktstrukturer som präglar svensk medie- och kommunikationsvetenskap med idag verksamma forskare. Bekräftade deltagare: Elizabeth van Couvering (KaU), Maria Edström (GU), Annika Egan Sjölander (UmU), Florencia Enghel (JU), Matilda Tudor (SH), Ingela Wadbring (MiUn), Anja Hirdman (SU).

Mingel med lättare förtäring, vin och möjlighet till vidare diskussioner.

Tid: 21 september kl. 13-17 (med efterföljande mingel)

Plats: MB 503, Södertörns högskola, Flemingsberg, Stockholm

Anmäl dig genom att följa nedanstående länk: https://axacoair.se/go?aQf8e5zP

Sista dag för anmälan är fredagen den 7 september.

Symposiet är kostnadsfritt, men vi vill gärna att du avbokar om du får förhinder.

Har du frågor kring det praktiska? Kontakta:  kajsa.gustavsson@sh.se

VARMT VÄLKOMMEN!