Södertörns högskola söker tre professorer i journalistik, medieteknik och medie-och kommunikationsvetenskap

Södertörns högskola gör en satsning på medieområdet genom en utlysning av tre professurer i journalistik, medieteknik och i medie- och kommunikationsvetenskap. I en tid av snabb teknikutveckling förändras mediernas roll i samhället såväl till innehåll som form. Medieforskning i gränslandet mellan teknik, samhälle och kultur blir allt viktigare för vår kritiska förståelse av informationssamhället. De tre professorerna ska leda och utveckla mångvetenskaplig forskning om detta nya medielandskap med särskilt ansvar för forskning som är relaterad till Östersjö- och Östeuropaområdet. Det sker i respektive ämne, i samverkan och i olika mångvetenskapliga kontexter.

Ansökan senast 25 augusti.

Kontaktpersoner:

Journalistik:

Avdelningsföreståndare, Malin Picha Edwardsson, tel: 08-608 46 95, e-mail; malin. picha.edwardsson@sh.se

Prefekt Mats Bergman, tel 08-608 47 63, e-mail; mats.bergman@sh.se

Medieteknik:

Avdelningsföreståndare, Anders Green anders.green@sh.se 08-6085144
Prefekt, Ester Appelgren, tel 08-608 41 83, e-mail; ester.appelgren@sh.se 
Medie och kommunikationsvetenskap:

Avdelningsföreståndare, Michael Forsman, tel: 08-608 6249, e-post: michael.forsman@sh.se
Prefekt, Charlotta Weigelt, tel: 08-608 4985, e-post: charlotta.weigelt@sh.se

Mer information finns på

https://www.sh.se/samverka–mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Lediga jobb – Södertörns högskola www.sh.se Välkommen att söka anställning vid Södertörns högskola! Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.