Prefekt till institutionen för konst, kultur och kommunikation

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle
Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling  – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)
Vid K3 finns ca 90 medarbetare och 1100 studenter. Vi undervisar och forskar om konst, kultur, medier, design och kommunikation med utgångspunkt i humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga och designvetenskapliga teorier och metoder.

K3 har ett brett utbud av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, inom områden som interaktionsdesign, produktdesign och grafisk design, medie- och kommunikationsvetenskap samt kultur- och språkstudier. Här finns även fristående kurser inom exempelvis kulturvetenskap, litteraturvetenskap och skrivande, liksom medieproduktion med inriktning mot bland annat serier, fotografi, rörlig bild och radioproduktion.

Forskningen vid K3 kännetecknas av en stark tvärvetenskaplighet, håller hög internationell nivå och lockar forskare från flera olika discipliner och bakgrunder.

En stor del av forskningen sker i samarbete med externa aktörer. Mer information om K3 hittar du här.

Arbetsuppgifter och innehållSom prefekt på K3 är du verksamhetsansvarig för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det övriga samhället. Du företräder arbetsgivaren och har personalansvar för de tre enhetscheferna och institutionens professorer samt ansvarar för institutionens budget. Som prefekt har du även till uppgift att genom engagemang och tydlighet strategiskt leda och utveckla verksamheten vidare i enlighet med Malmö universitets vision (Strategi 2022) samt aktivt arbeta med kvalitetssäkring. Fokus ligger också på att utveckla utbildning på samtliga tre nivåer liksom forskning inom institutionen och fakulteten. Du tar tillvara på och utvecklar medarbetarnas kompetens och betraktar god arbetsmiljö som resultat av en ständigt pågående process. Du ser verksamhetsplanering och dialog som viktiga hörnstenar i arbetet med att utveckla institutionen. Du arbetar nära dekan och ingår i fakultetens ledningsgrupp. I arbetsuppgifterna kan det komma att ingå övergripande uppdrag inom fakulteten och universitetet liksom externa uppdrag.

Kvalifikationer
Du ska ha doktorsexamen samt visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom något område som är relevant för institutionens verksamhet. Det är meriterande att vara professor eller docent.

Du bör ha bedrivit forskning med relevans för de vetenskapliga intressena inom institutionen enligt beskrivningen av K3 ovan. Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbetssätt och akademiskt ledarskap är meriterande, liksom erfarenhet av och intresse för samverkan med olika delar av samhället, nationellt och internationellt.

Du har erfarenhet av verksamhetssamordning, arbetsledning och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete i egenskap av t.ex. studierektor eller programansvarig. Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar och budgetansvar. Det är också meriterande med erfarenhet av organisationsutveckling, kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Det är av stor vikt att du har förmåga att tydligt leda en verksamhet utifrån vision, mål och strategier.

Som person är du lyhörd, skapar engagemang, motiverar och är tydlig i det du gör och förmedlar till andra. Vidare stimulerar du andra att nå efterfrågat resultat, har lätt för att fatta beslut och förmåga att delegera. Du har god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Det är viktigt att du har kommunikativ förmåga samt att du har lätt att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt, i Malmö såväl som i resten av världen.

Upplysningar
Dekan Rebecka Lettevall, rebecka.lettevall@mau.se
HR-specialist Rebecka Forslund, rebecka.forslund@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-12-15. 

Tillträde
Tillträdesdatum 2020-08-15 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Uppdraget innehas inom ramen för anställning vid Malmö universitet. Anställningen är en tillsvidareanställning som lärare. Uppdraget är på heltid i 3 år, med möjlighet till förlängning. Uppdraget kräver stor närvaro på arbetsplatsen.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning samt kan komma att tillämpa provanställning.
För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.
Malmö universitet försöker aktivt tillvarata de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök: http://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/apply?site=6&lang=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=1140