FSMKs årsmöte skjuts upp

Hej FSMK:are,

Våren har varit en speciell tid för oss alla, vilket även påverkat FSMKs arbete. Vi vill därför upplysa er om att årsmötet som initialt planerades till augusti kommer att genomföras senare under hösten. Vi återkommer efter sommaren med en kallelse och mer specifik information om detta.

Vänligen

/FSMKs styrelse