Forskarskola/doktorandtjänster, Södertörns Högskola

MKV vid Södertörns högskola startar forskarskola tillsammans med utbildningssociologi vid Uppsala universitet och idrottsvetenskap vid GIH!

Forskarskolan tar sin utgångspunkt i den tilltagande digitaliseringen, medialiseringen, och datafieringen av skola, utbildning, och barns- och ungas vardagsliv, och syftar till att undersöka:

• Digitalisering och datafiering av läromedel, skolmiljöer (inkluderat olika appar och lärplattformar), undervisning och kommunikation mellan hem och skola.

• Barns och ungas kunskaper och kunnighet om digitala medieteknologier och hur detta samverkar med deras omvärldsuppfattning, syn på kunskap, och lärande. 

• Barns och ungas lärande i vid mening; hur skola, fritid, hem och medier utgör en sammanhållen helhet där olika lärandepraktiker, temporala strukturer och värden upprätthålls, konstrueras, harmonieras och konkurrerar. 

Nu lyser vi ut tre doktorandplatser i MKV inom ramen för forskarskolan. Läs mer om forskarskolan här:

https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm/

Läs mer om utlysningen här:

https://www.sh.se/…/det-har-ar-sodertorns…/lediga-jobb

Sista ansökningsdag är 11 oktober.