FSMK utlyser doktorandstipendier för 2022

FSMK utlyser härmed doktorandstipendier för 2022. FSMK prioriterar de internationella konferenserna ECREA, IAMCR, ICA (samt NordMedia de år denna konferens arrangeras). Stipendierna sökes och behandlas löpande, och gäller både konferenser där ”accept” på ”full papers” ges (t.ex. ICA, NordMedia), och konferenser som tillämpar abstracts-bedömning. 

Ansökningarna bedöms av en grupp bestående av medlemmar ur FSMKs styrelse: Göran Bolin, Kristina Jerner-Widestedt och Solange Hamrin. Maximalt två stipendier per doktorand och år kan delas ut. Vid eventuell konkurrens om medel, prioriteras konferenser som tillämpar full papers. 

Ansökan ska innehålla: 

  • Budget (resa, hotell, konferensavgift)
  • Motivering: betydelsen av att delta, samt val av färdmedel (miljödimensionen ska beaktas)
  • Redovisande av eventuell medfinansiering (från institution eller annan fond)

Ansökan skickas till Göran Bolin: goran.bolin@sh.se