FSMK:s Avhandlingspris

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) utlyser härmed FSMKs Avhandlingspris, som kommer att delas ut på FSMKs årliga konferens. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom forskningsämnena Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Journalistik (eller annat närliggande område), som är framlagd vid en svensk högskola. Den utsedda avhandlingen ska visa exceptionell originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och/eller analys.

Utöver priset (sammanlagt 5 000 kr), kommer författaren att erbjudas att skriva en artikel baserad på avhandlingen för publicering i Nordicom information.

Nomineringsprocessen

För att kunna komma i fråga för FSMKs avhandlingspris, så ska en doktorand ha slutfört avhandlingen och genomfört disputationen inom två år från nomineringsdeadline, den 1 februari 2013 – förlängt till den 2 april. Handledare eller opponent ska nominera avhandlingen. Avhandlingen ska vara skriven på antingen svenska eller engelska inom ämnesområdena Medie- och kommunikationsvetenskap eller Journalistik (eller annat närliggande område t ex Strategisk kommunikation).

Nomineringar av avhandlingar som är äldre än två år från nomineringsdeadline eller som inte är färdiga kommer inte att behandlas. För att komma ifråga måste nomineringar komma FSMKs styrelse tillhanda senast 2 april 2013. Senare inkomna nomineringar behandlas till nästkommande prisutdelning. Nomineringarna ska inkludera följande:

  1. Avhandlingsförfattare;
  2. Avhandlingens titel, datum för disputation och namnet på opponenten;
  3. Universitet och institution där disputationen tog plats;
  4. Namn och titel på den nominerande handledaren och/eller opponenten;
  5. Kontaktinformation för både den nominerade och den som nominerar;
  6. En kopia av avhandlingen;
  7. En 750-ord förklaring till nomineringen, i vilken handledare/opponenten förklarar hur och varför avhandlingen i fråga är exceptionell. Nomineringsförklaringen ska vara skriven på svenska eller engelska och ska tydligt lyfta fram styrkorna i arbetet och den potentiella betydelsen för fältet. För avhandlingar från discipliner utanför MKV eller journalistik ska den nominerande handledaren/opponenten även förklara varför avhandlingen kan vara av värde för FSMKs medlemmar och institutioner.

Nominering- och granskningsförfarande

Alla nomineringar gjorda inom deadline, kommer att behandlas av FSMKs styrelse baserat primärt på nomineringsförklaringarna, men också på en snabbgranskning av avhandlingen. Utifrån detta kommer tre avhandlingar att utses som finalister. Dessa går vidare och granskas i detalj av en kommitté som rankar finalisterna. FSMKs styrelse fattar utifrån denna rankning sedan beslutet om vinnare, som kommer att meddelas skriftligt av FSMKs styrelse. Priset delas sedan ut på den årliga FSMK-konferensen, som i år hålls i Jönköping den 15 maj.

Kontaktinformation

Nomineringar skickas till FSMKs styrelse:

Christian Christensen (christian.christensen@im.uu.se)

eller

Anna Roosvall (anna.roosvall@oru.se)

 

FSMKs styrelse genom ordföranden Margareta Melin (margareta.melin@mah.se)