Resestipendier för doktoranders deltagande på ECREA 2018 i Lugano, Schweiz

FSMK erbjuder för första gången resestipendier för doktoranders deltagande på ECREA-konferensen. ECREA 2018 hålls i Lugano, Schweiz 31/10- 3/11. Doktorander som är medlemmar i FSMK (OBS – om du inte har ett individuellt medlemskap, kolla om din heminstitution har ett institutionsmedlemskap i FSMK) kan söka ett stipendium för deltagande på ECREA. Stipendiets storlek avgörs av antal sökande, men FSMK har avsatt ca. 40% av sin stipendiebudget för ECREA-stipendiater.

Ansökan ska innehålla namn, personnummer, lärosäte, planerad kostnad för resan, samt en titel och beskrivning av vilken typ av presentation som doktoranden ska genomföra vid ECREA-konferensen.

Ansökan skickas via mail till FSMK:s kassör Fredrik Norén, fredrik.noren@umu.se. Beviljat stipendium kan sedan utkvitteras från kassören mot uppvisande av biljett/kvitto/ för resa eller konferensavgift (kvitto eller scannad kopia av kvitto). Sista ansökningsdatum är onsdag 19/9 2018.

Om du vill bli medlem i FSMK betalar du in en medlemsavigt på 200 kr (studentpris) till plusgiro 967444-1. Glöm inte att ange namn, e-post samt vilket ämne, institution och universitet som du tillhör. Som medlem får du även en prenumeration på Nordicom samt möjlighet att delta på den årliga FSMK-dagen.