FSMK:s avhandlingspris till Raul Ferrer Conills avhandling om spelifiering och journalistik

Under FSMK-dagarna i Örebro 16-17 maj delades FSMK:s avhandlingspris 2019 ut till vinnaren Raul Ferrer Conill från Karlstad universitet. Han har i sin avhandling – Gamifying the News: Exploring the Introduction of Game Elements into Digital Journalism– undersökt spelifiering och journalistik och bedömdes som vinnaren av nio inskickade bidrag.

Fokus i avhandlingen ligger på olika former av digital journalistik, och han frågar sig hur samtida nyhetsorganisationer använder sig av och förstår spelifiering samt hur det används som ett inslag på digitala nyhetssidor och i olika typer av nyhetsinslag. Avhandlingen undersöker skärningspunkten mellan spellogik och journalistisk logik inom ramen för journalistiska institutioner, samt vilken betydelse detta har i förhållande till publiken, medarbetarna och organisationerna.

FSMK:s motivering till vinsten var att avhandlingen är ett gediget vetenskapligt arbete som uppvisar goda generiska färdigheter. Den fyller också en viktig kunskapslucka inom journalistikforskningen. De teoretiska tankarna och den metodologiska ansatsen kännetecknas av klarhet och konsistens. Dessutom har författaren skrivit sin avhandling på ett sätt som gör att läsaren förs genom resonemangen som om det vore ett slags spel, pussel, kod som allteftersom öppnas upp av författaren.

Vi på FSMK passade på att intervjua Raul Ferrer Conill i samband med att han gick upp på scenen och tog emot ett diplom, en prissumma på 5000 kronor och blommor.

Grattis till priset! Vi börjar med den klassiska frågan vilka intryck du fick av att få priset?

Jag tänkte faktiskt att det är ett bra sätt att säga hej då till avhandlingen på något sätt. Vilket sött sätt att få avsluta arbetet! Jag har arbetat med Julia Velkova – som fick ett hedersomnämnande – från början och vi är goda vänner, och hon håller också med om det att det är ett bra avslut. Nu har hon en postdoc i Helsinki och jag har blivit biträdande lektor vid Karlstad universitet. Det är nästan som ett ”OK, nu kan du fortsätta”.

Hur har det varit att skriva avhandlingen?

Ja, jag skriver om journalistik på en medie- och kommunikationsvetenskaplig avdelning, och mina handledare är mer inriktade mot journalistikforskning, men jag försökte skriva 50-50 kring gamification och journalistik. Med tiden blev det mer och mer journalistik, för jag såg att jag inte kunde ta med allt utan att det blev för spretigt. Det var en stor utmaning i början, men sedan blev det klarare och klarare. Jag måste erkänna att sättet jag skrev på, det vill säga att jag skrev rätt mycket under två månader och sedan lämnade jag avhandlingen under fyra månader, kanske inte var helt perfekt, I efterhand kan jag tänka att jag skulle ha lagt mer tid i början, för jag ändrade väldigt mycket i slutet av avhandlingsskrivandet. I slutet blev jag fundersam om det var den rätta vägen, och att jag inte borde ha gjort det jag gjorde. Jag skrev väldigt mycket den sista sommaren då mina handledare var på semester. Jag fick känslan av att vara lite ensam på det sättet, även om min handledare jobbat väldigt mycket med mig under resans gång.

Som det sades i motiveringen, att du använt ett litet annorlunda sätt att skriva, hur kom du på det?

Det här hände också i slutet. När jag hade mitt 90%-seminarium saknade jag fortfarande det sista kapitlet och avhandlingen var ganska torr. Det var lite för tråkigt att läsa och lite för långt. Jag kommer ihåg att den första återkoppling jag fick av Henrik (Örnebring) var ”det var väldigt tråkigt att läsa”. Och jag sade ”och det var väldigt tråkigt att skriva”.  De kapitel som var nya hade de inte läst och jag hade skrivit ganska mycket. Jag tänkte då att jag inte kan skriv något under fem år som blir tråkigt att läsa, utan jag måste hitta någon lösning. Då skrev jag om sex sidor som handlade om kopplingen mellan olika delar av avhandlingen, och när jag visade det till Mikael Karlsson som var min handledare och blev han väldigt taggad och sade att ”så ska du göra i hela avhandlingen”. Jag känner mig nästan lite mer stolt över dom sex sidorna än resten av avhandlingen. Det kändes också som att det verkligen var jag som skrev texten.

Kommer du fortsätta att forska på samma ämne, eller har du några nya idéer?

När jag började avhandlingsarbetet hade jag också tanken att undersöka hur publiken hanterar spelifiering och journalistik. Jag ville kolla på produktion, distribution och konsumtion. Det blev för mycket så jag tittade på produktionen. Min handledare Mikael Karlsson sade att jag inte behövde göra allt nu, utan att det också fanns ett liv efter avhandlingen. Han sade att ”vi kan hjälpa dig mer med produktion, så varför tar du inte det nu och sedan när du disputerat undersöker du publiken”. Det kommer bli min fortsättning och jag kommer med engagemang titta på hur publiken reagerar på strategier kring spelifiering eller olika sätt att försöka fånga människor.

Hedersomnämnande utdelades också till Julia Velkova från Södertörns högskola för avhandlingen Media Technologies in the Making: User-driven Software and Infrastructures for Computer Graphics Production och Jacek Smolicki’s från Malmö Universitet för avhandlingen Para-Archives: Rethinking Personal Archiving Practices in the Times of Capture Culture.

Raul Ferrrer Conills avhandling hittar du här:

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1240298/FULLTEXT04.pdf

Intervju av Camilla Hermansson