Nordicom lanserar en ny digital plattform för dig som medieforskare

På NordMedia-konferensen i augusti 2019 lanserar Nordicom en ny digital plattform för dig som är nordisk medieforskare. På plattformen kommer du att kunna presentera dig själv och din forskning, hitta samarbetspartners och hålla dig uppdaterad om det senaste inom nordisk medieforskning, i ett helt nytt nordiskt sammanhang. 

Plattformen kommer att erbjuda en sökbar och fritt tillgänglig databas bestående av nordiska och nordiskt orienterade medieforskare. Genom att skapa en profil i databasen kommer du kunna presentera dig själv och din forskning samt hitta andra som kanske forskar inom samma fält eller som på annat sätt kan vara intressant att komma i kontakt med. Som registrerad i databasen möjliggör du också för andra att hitta dig. Det kan vara andra forskare men också personer utanför akademin, till exempel journalister, som vill komma i kontakt mer dig som medieexpert.

– Vårt mål är att plattformen ska lösa det som många nordiska och nordiskt orienterade forskare länge har efterfrågat, nämligen att ta vara på det nordiska sammanhanget och göra det synligare, säger Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson. 

På forskarplattformen kommer du också att kunna hitta (och tipsa om) konferenser och andra akademiska evenemang samt lediga tjänster inom fältet. Dessutom kommer plattformen att innehålla nyheter, tips på verktyg och arbetsmetoder för kompetensutveckling som riktar sig till det nordiska medieforskarsamhället.

NordMedia Network
Den nya plattformen kommer att heta NordMedia Network och vara tätt sammanknuten med den nordiska mediekonferensen NordMedia som hålls vartannat år. Tanken är att skapa ett permanent hem för konferensen som också är levande mellan konferenserna. 

–  Denna nya plattform öppnar upp för många möjligheter och löser flertalet problem som planeringskommittén för NordMedia har haft över åren. Att få en möjlighet att ha en gemensam, beständig plattform möjliggör en kontinuitet, en bas och ett forum för nordiska medie- och kommunikationsforskare. Dessutom slipper varje ny planeringsgrupp lägga avsevärda resurser på att uppfinna hjulet på nytt. Nu kommer Nordicom att vara det pålitliga hjulet som driver NordMedia mellan konferenserna, vilket gör mig både mycket glad och trygg, säger Margareta Melin, konferensansvarig för NordMedia19 och medlem i NordMedias planeringskommitté sedan 2009.

Plattformen kommer att lanseras i samband med NordMedia-konferensen i Malmö den 21–23 augusti 2019. Där kommer det också finnas möjlighet att registrera sig på plats.

Håll dig uppdaterad om projektets utveckling via Nordicoms hemsida www.nordicom.gu.se och via #nordmedianetwork.

När plattformen är lanserad kommer vi självklart att skicka ut mer information om hur du går tillväga för att registrera dig.

NordMedia Network är ett led i Nordicoms uppdrag att stödja och sprida nordisk medieforskning. Plattformen finansieras med hjälp av Nordiska Ministerrådet.

För frågor, vänligen kontakta:

Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom

jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

+46 31 786 61 25​