Kallelse till FSMKs årsmöte

KALLELSE, 

FSMK:s årsmöte 2019, torsdag 22 august, kl 12.00- 13.00, Malmö universitet, lokal meddelas inom kort i samband med att handlingarna skickas ut.​

Hälsningar,

FSMK:s styrelse