Utlysning av doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot organisationskommunikation

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolan Management & IT (MIT)s seminarieverksamhet, workshoppar, konferenser mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Den pågående digitaliseringen av samhället har stor betydelse för hur organisationer kommunicerar och därmed också hur de organiserar sig. I dag pågår ett kontinuerligt arbete med att anpassa och utveckla kommunikationen och organisationen utifrån de digitala förutsättningarna varje organisation står inför. Det leder till ett ökat behov av kunskap om hur, och på vilket sätt, digitaliseringen påverkar organisationers sätt att kommunicera och organisera sig, samt hur kunskap om ny kommunikationsteknik tas tillvara och utvecklas inom olika organisationer. Innehavaren av föreliggande doktorandtjänst förväntas bedriva ett kvalificerat forskningsprojekt med fokus på betydelsen av digital teknik för organisationers kommunikation och verksamhet.

Kvalifikationskrav:

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Vi söker en kandidat med dokumenterad kunskap inom medier och kommunikation. Kunskaper inom organisationskommunikation är meriterande. Kandidaten bör ha en överblick i samhällsvetenskap och/eller humaniora, och ett starkt intresse för forskning. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att utrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:IM prefekt Jenny Eriksson Lundström: jenny.eriksson@im.uu.se, Göran Svensson, Ämnesansvarig MKV: goran.svensson@im.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2019, UFV-PA 2019/2379.h

Ytterligare information: För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se http://www.samfak.uu.se

Ytterligare information om forskningsområdet Media och kommunikation finns tillgänglig på http://www.im.uu.se/

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.