Postdoktor med inriktning mot kultur- och demokratiseringsprocesser

Ansök senast 2019-08-16

  • Visstidsanställning längre än 6 månader
  • 100%
  • Umeå

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverka mellan kultur, medier och litteratur. http://www.kultmed.umu.se

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en postdoktor i antingen medie- och kommunikationsvetenskap, etnologi, museologi eller litteraturvetenskap, med inriktning mot kultur-och demokratiseringsprocesser.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi, litteraturvetenskap eller motsvarande, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten  inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriterna och forskningsplanens relevans och kvalitet. 

Goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, är ett krav för sökande som söker som postdoktor i litteraturvetenskap.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övriga upplysningar
Anställning som postdoktor avser huvudsakligen forskningsarbete i två år och aktivt deltagande i det egna ämnets forskningsaktiviteter. Viss undervisning kan också komma att bli aktuell. Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Ansökan
Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:
• Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och redogör för sina kvalifikationer
• CV (med komplett publikationslista)
• Projektbeskrivning (max fem sidor)
•  Vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
• Fem publikationer som sökanden önskar åberopa
• Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet senast 2019-08-16.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, karin.ljuslinder@umu.se

Vi ser fram mot din ansökan!

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/postdoktor-med-inriktning-mot-kultur-och-demokratiseringsprocesser_276662/