Prefekt till institutionen för konst, kultur och kommunikation

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Continue reading

Associate Senior Lecturer, Media and Communication Studies, Lund University Sweden

We invite applications for an associate senior lecturer position in our department at Lund University. This is a full time permanent position, aimed at candidates with a PhD and emerging track record as an international researcher in media and communication. We are looking for outstanding scholars who can help shape our strategic research areas, develop funding applications and contribute to our undergraduate and postgraduate teaching. The position comes with research time and mentoring in order to foster an international research and teaching portfolio. 

Continue reading

Two PhD Scholarships in Media and Communication Studies, Lund University

Lund University is seeking to hire two doctoral students for a full time PhD scholarship in the area of media and communication studies. The scholarships cover fees and living expenses for four years and are available for home, EU and international students undertaking research in the areas of media and communication and linked to the research strategy of the department.

Continue reading