Utlysningen av doktorandtjänster på JMG

Forskarutbildningen i Journalistik, Medier och Kommunikation är öppen för sökanden med en bakgrund inom såväl journalistik som medie- och kommunikationsvetenskap. JMG bedriver främst forskning inom fem plattformar med fokus på journalistik, kriskommunikation, politisk kommunikation, medieanvändning och mediestruktur, samt organisationers kommunikation. Ansökningar från kandidater som önskar bedriva forskning inom något av dessa områden välkomnas särskilt.

Continue reading

Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap – strategisk kommunikation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se

Continue reading

Guest Professor in Organisational Communication (temporary position) at the Department of Informatics and Media, Uppsala University

The Department of Informatics and Media (IM) is part of the Faculty of Social Sciences at Uppsala University. The members of the Department develop knowledge on the current and future modes of communication and information distribution. The Department incorporates three subject areas: Information Systems (IS), Human-Computer Interaction (HCI), and Media and Communication Studies (MCS). MCS teaching is located in the Bachelor Programme in Media, Communication and Journalism Studies, 180 credits (from autumn 2017), in our one-year Journalism programme, in Digital Media and Society (a specialisation within the Master Programme in Social Sciences) and in the Master Programme Management, Communication and IT (MCIT). MCS research is structured by three thematic focal points: 1/Communication, and material and discursive power dynamics; 2/Communication, participation and empowerment; and 3/Communication, identity and difference.

Continue reading