Resestipendier för doktoranders deltagande på FSMK-dagen/Ämneskonferensen 2019

FSMK erbjuder liksom tidigare år resestipendier för doktoranders deltagande på FSMK-dagen/Ämneskonferensen. FSMK-dagen/Ämneskonferensen äger i år rum 16-17 maj vid Örebro universitet. Se separat utskick för tema/talare. Doktorander som är medlemmar i FSMK (OBS – om du inte har ett individuellt medlemskap, kolla om din heminstitution har ett institutionsmedlemskap i FSMK – normalt omfattas doktorander av institutionsmedlemskapet) kan söka ett stipendium för full kostnadstäckning av resa ToR Örebro (ej logi) för deltagande på FSMK-dagen/Ämneskonferensen (tåg/buss eller i relevanta fall flyg – kontakta FSMK enligt nedan för att kontrollera om flygresa täcks från ditt lärosäte). Ansökan ska innehålla namn, personnummer, lärosäte, planerad kostnad för resan, samt kort beskrivning av på vilket stadium av din forskarutbildning du är (år på utbildningen, har genomgått PM-seminarium/halvtidsseminarium/slutseminarium, eller motsvarande).

Continue reading

PhD Student Preconference

Call for papers:

NordMedia 2019
PhD Student Preconference
Aug 19-20

The NordMedia organizing committee, FSMK (The Swedish Association for Media and Communication Research) and NORDICOM cordially invite PhD students to submit paper proposals for the NordMedia 2019 PhD student preconference. The preconference will run from Monday, Aug 19 (half-day, starting with a joint lunch) to Aug 20 (full day, ending with a joint dinner) and be focused on PhD students presenting their work in a friendly, informal setting, getting feedback both from senior scholars and from their peers. As part of the event, we will also run an article publication workshop (with advice on publishing articles in international peer-reviewed scholarly journals) with academic journal editors and other senior academics. A detailed schedule will be released later. We are happy to announce that keynote speaker Dr Patrick McCurdy will participate in the feedback/mentoring sessions, as will NORDICOM Director and Nordicom Review editor Jonas Ohlsson.

Continue reading

Two PhD Scholarships in Media and Communication Studies, Lund University

Lund University is seeking to hire two doctoral students for a full time PhD scholarship in the area of media and communication studies. The scholarships cover fees and living expenses for four years and are available for home, EU and international students undertaking research in the areas of media and communication and linked to the research strategy of the department.

Continue reading