FSMKs årsmöte skjuts upp

Hej FSMK:are,

Våren har varit en speciell tid för oss alla, vilket även påverkat FSMKs arbete. Vi vill därför upplysa er om att årsmötet som initialt planerades till augusti kommer att genomföras senare under hösten. Vi återkommer efter sommaren med en kallelse och mer specifik information om detta.

Continue reading

Prefekt till institutionen för konst, kultur och kommunikation

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Continue reading