FSMK utlyser pedagogiskt pris

FSMK meddelar härmed möjligheten att nominera kandidater till FSMKs pedagogiska pris. Enligt beslut i styrelsen ska priset tilldelas en person/grupp som gjort betydande nationella eller internationella insatser för att sprida kunskaper om medie- och kommunikationsforskning i en pedagogisk kontext. Detta kan innefatta såväl läromedelstext som ämnesdidaktiska artiklar och presentationer vid högskolepedagogiska konferenser

Continue reading

Statement from FSMK

FSMK is appalled by the Russian unprovoked aggression towards its neighboring Ukraine, and strongly condemns the senseless act of violence now displayed. We stand firmly behind our Ukrainian colleagues, and the Ukrainian citizens now forced to abandon their homes or to arm themselves in defense of their country. We encourage all members to use available platforms to influence political leaders to find solutions to end the human catastrophe that we can now see unfolding in front of us. 

Continue reading

FSMK-dagen 2022

FSMK-dagen och MKV-dagen går av stapeln 5-6 maj 2022 i Sundsvall. Årets tema är digitalisering och dess påverkan på forskning och undervisning. Planen att vi ska kunna ses på plats i Sundsvall. Information om programmet, registrering och hotell kommer i början av mars. 

Continue reading