Call for Papers – Kritiske perspektiver på #MeToo i Norden: Journalistikken, debatten, bevægelsen

Da #MeToo i oktober 2017 brød igennem i Hollywood med massive beskyldninger om seksuelle krænkelser i filmbranchen, spredte hashtagget sig som en steppebrand til resten af verden og ramte også avisspalterne og den digitale nyhedsstrøm. #MeToo udløste en bevægelse over hele USA, England, Canada, Israel, Indien og Australien med mere end 85 millioner personer, der delte hashtagget (Kunst, Bailey, Prendergas & Gundersen, 2018).

Continue reading

Utlysning av doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot organisationskommunikation

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolan Management & IT (MIT)s seminarieverksamhet, workshoppar, konferenser mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Continue reading

Symposium on ‘Computational Text Analysis and Historical Change’

Welcome to the symposium “Computational Text Analysis and Historical Change” on September 4–6 at Humlab (Umeå University). The starting point of this interdisciplinary event is as follows: Considering the possibility to process large amounts of text data through methods such as probabilistic topic models or word embeddings, how can historical transformations of media, culture and society be empirically measured in novel ways? We hope that you will join us in exploring answers to this questions. 

Continue reading

Nordicom lanserar en ny digital plattform för dig som medieforskare

På NordMedia-konferensen i augusti 2019 lanserar Nordicom en ny digital plattform för dig som är nordisk medieforskare. På plattformen kommer du att kunna presentera dig själv och din forskning, hitta samarbetspartners och hålla dig uppdaterad om det senaste inom nordisk medieforskning, i ett helt nytt nordiskt sammanhang. 

Continue reading