FSMK-dagen och ämneskonferensen

Save the date!

FSMK:s medlemmar hälsas välkomna till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2017! Evenemanget äger rum på JMG, Göteborgs universitet och datumen är må 15/5 – ti 16/5 (em till lunch som vanligt). 2017 års tema är Den demokratiska utmaningen . FSMK-dagen 15/5 har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt och huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS. Ämneskonferensen 16/5 ställer frågan Hur lär man studenter att ta samhällsansvar? och handlar om etik och demokrati i medieundervisningen, där en panel av representanter från olika lärosäten diskuterar hur man kan utveckla undervisningen om etik och närliggande områden i olika typer av medieutbildningar.

Continue reading

FSMK medlemskap

FSMK-vänner!

Nu har det blivit dags att förnya FSMK-medlemskapet igen. Förutom att du stödjer svensk medie- och kommunikationsforskning så ingår även en prenumeration på Nordicom information. Är du doktorand har du dessutom möjlighet att söka stipendium till konferensen Nordmedia. För att vi ska kunna se till att betalande medlemmar får Nordicomtidskrifterna behöver vi ha din medlemsavgift så snart som möjligt. Du betalar ditt medlemskap till plusgiro 967444-1. Kostnad för medlemskap är 450:- per år och 200:- per år för doktorander. Kom ihåg att på betalningen ange: namn, kontaktuppgifter (inklusive mejladress) och institution/organisation.

Continue reading

FSMK:s avhandlingspris 2015

FSMK:s avhandlingspris 2015.

I samband med FSMK-dagen (23/4) delades för andra gången FSMK:s avhandlingspris ut. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Journalistik (eller motsvarande), som är framlagd och godkänd vid svenskt lärosäte. Avhandlingen ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet. Priset är på 5000 kr.

Continue reading